Leonard Bernstein Tańce symfoniczne z musicalu „West Side Story”.

Koncert symfoniczny w ramach XVIII Festiwalu im. F. Wybrańczyka Sinfonia Varsovia swojemu miastu. 

Dyrygent: Adam Sztaba.

#wstępwolny

http://sinfoniavarsovia.org/

Dołącz do wydarzenia